Lover nye barnevern-grep: – Ingen barn skal oppleve dette

1 month ago 30

TAR GREP: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf). Foto: Terje Bringedal

Ramsha ble voldtatt av stefar under barnevernets tilsyn. Nå kommer det nye retningslinjer om tilsyn – som skal sikre gode og trygge samvær, lover barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

Lørdag fortalte VG historien om «Jenta i kjelleren».

– Historien til jenta som VG har skrevet om, er forferdelig trist og vond. Ingen barn skal oppleve det denne jenta har måtte gå gjennom, sier Ropstad til VG.

Mens Ramsha ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsynsperson i stuen og leste ukeblader. Dette pågikk i mer enn fem år, da Ramsha var på besøk hos mamma og stefar.

– Etter oppdrag fra departementet utvikler Bufdir nå en retningslinje for fastsettelse av samvær. Hvilken rolle tilsynspersonen skal ha under samvær, vil stå sentralt i dette arbeidet, sier Ropstad.

I dag stilles det ingen krav til kompetanse eller utdanning blant de som, på vegne av barnevernet, fører tilsyn når barn er sammen med biologiske foreldre.

JENTA I KJELLEREN: Ramsha ble utsatt for voldtekter under barnevernets omsorg.

– Grunn til å stille spørsmål

Divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Anders Henriksen, ble rystet av Ramshas historie:

– Denne saken kan gi grunn til å stille spørsmål om det bør stilles detaljerte lovkrav til de som skal utøve tilsyn, i tillegg til det generelle lovkravet om at alle tiltak skal være forsvarlige, sier Henriksen.

Han fortsetter:

– Hvis det skal stilles slike krav, og hvis de skal være bindende for tjenestene, må det gjøres i lov eller forskrift.

Alna barnevernstjeneste i Oslo, som hadde omsorgen for Ramsha, har ikke ønsket å stille til intervju. Les svaret til Oslo kommune nederst i saken.

les også

Etterlyser krav til tilsynspersoner: – Overgrep under tilsyn skal ikke skje

Skal sikre trygge samvær

Ropstads plan er heller å utarbeide retningslinjer enn å stille lovkrav til de som fører tilsyn.

De nye retningslinjene skal gi anbefalinger om hvilke konkrete forhold barneverntjenesten må undersøke og vurdere når samvær skal fastsettes, ifølge Barne- og familiedepartementet.

– Hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at det ikke skal være samvær, som for eksempel risiko for vold og overgrep, er ett av disse momentene. Retningslinjen vil også gi anbefalinger for å vurdere når det er behov for tilsyn, sier Ropstad.

Foto: Terje Bringedal

Hensynet til barnets utvikling og sikkerhet, skal veie tungt i slike vurderinger, forklarer ministeren.

Til høsten skal direktoratet lage en retningslinje for gjennomføring av gode og trygge samvær, lover Ropstad:

– Hvor blant annet hvilken rolle tilsynspersonen skal ha under samvær vil stå sentralt.

– Vil de nye retningslinjene også sette krav til kompetanse, utdanning eller opplæring hos tilsynspersonene?

– Retningslinjene vil også omhandle den faglige kompetansen til dem som skal utøve tilsynet, og hvordan kommunene kan sikre at dem som utfører tilsynet har nødvendige faglige kvalifikasjoner.

Det er den kommunale barnverntjenesten som har ansvar for at ansatte som skal utføre tilsyn gis nødvendig opplæring.

– Og at de har den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre tilsynet på en faglig forsvarlig måte, påpeker Ropstad.

ALNA BARNEVERN: Barneverntjenesten i Alna, i Oslo kommune, ønsker ikke å stille til intervju. Foto: Janne Møller-Hansen

Barnevernet: – Vondt å høre

Hverken Alna barnevernstjeneste eller Oslo kommune, som hadde omsorgen for Ramsha, ønsker å stille til intervju i VG. Kommunen er kjent med kritikken som fremkommer i reportasjen. I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen:

«Vi retter en takk til VG for å gjøre oss kjent med detaljer i kritikken og muligheten til å imøtegå det som fremkommer. Denne saken er fremdeles til behandling i rettssystemet og vi ønsker derfor ikke å gå inn i disse detaljene. Vi er gjort kjent med at VG sin kilde fritar oss fra taushetsplikten. Vi ønsker likevel ikke å gå inn i detaljer som omhandler en rekke mennesker og forhold, i landets største avis. 

VG spør om hvordan barnevernstjenesten stiller seg til at Ramsha tror at hun hadde hatt et bedre liv om barnevernet ikke hadde overtatt omsorgen for henne. Her vil vi si at det vondt å høre for en tjeneste hvis oppdrag først og fremst er å være en hjelper for barn og familier».

Read Entire Article